Assistant Professor

Makoto Haga

The member of the laboratory in 2003

M2 M1 B4
Koji Okuma
Koichi Omura
Takuya Kakiuchi
Yasuhiro Kishigami
Shinichiro Kojima
Sayumi Akiyama
Humie Iijima
Koichirou Maeda
Yumiko Imadera
Chihumi Kobayashi
Kaoru Komatsu

The member of the laboratory in 2002

M2 M1 B4
Kazuhiro Abe
Arisa Shingaki
Koji Okuma
Koichi Omura
Takuya Kakiuchi
Sayoko Kawakami
Yasuhiro Kishigami
Shinichirou Kojima
Ryoko Kosuge
Keisuke Shibuya
Kaori Yamamoto

The member of the laboratory in 2001

M2 M1 B4
Makoto Aoki
Tomoyuki Iwase
Ryo Kato
Noriyuki Kinoshita
Mariko Sugimoto
Masamitsu Hihara
Maho Hirabe
Yoko Matsura
Ryoichi Momota
Kazuhiro Abe
Arisa Shingaki
Koji Okuma
Masami Osaki
Koichi Omura
Takuya Kakiuchi
Yuji Kawamoto
Syoko Kikuta
Rumi Kihara
Yuka Shibuya
Yoshimi Yuasa
Takahiro Watanabe